8 Ocak 2016 Cuma

MİKSER-MİKSERLİK (İsmail KARA-Karozan)

MİKSER-MİKSERLİK
                                                                                İsmail KARA
Tarih boyunca mikserlik ya da mikserler hep varolmuştur.
Ki; toplumlar arasındaki sevgiyi, dostluğu, kardeşliği de çoğunlukla
zayıflatmak ve yok etmek için mikserler kullanılmıştır.
Bu mikserler başkaları adına, görev yaptıkları halde toplumlara
olumlu katkı veriyormuş gibi hareket ederler. Oysa, emir ve komuta
büyük güçlerin elindedir.
İç savaşlar, kargaşalar, ülkeler arası savaşların pek çoğu;
mikser kullanılarak çıkarılmıştır.
Yaşanmış savaşların birçoğunun da sudan sebeplerle,
eften-püften meselelerle çıkarıldığı bir gerçektir.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yöneticiler biraz uyanmaya başlamış
ve savaşların çok kötü olduğunu idrak etmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı,
bu algıyı biraz daha pompalamıştır. Birleşmiş Milletler, Nato gibi
savaş karşıtı büyük güç birlikleri oluşturulmuştur.
Giderek ekonomik alanlarda ülkeler bir araya gelmeye başlamıştır.
Globalleşme, küreselleşme adı altında batının zengin ülkeleri
Asya, Afrika kıtalarında bakir alan olarak gördükleri ülkelerin
yer altı ve yerüstü zengin kaynaklarını hedef seçmişlerdir.
Hatta Avrupa ülkeleri, güçlerini bir araya getirmek için
AB (Avrupa Birliği) gibi birliktelikler oluşturmuşlardır.
Batılı ülkeler, karşılarına çıkabilecek olası birlikteliklerin önünü
kesmek için olağanüstü bir gayret sarf etmektedirler.
Bugün Ortadoğu’da, hatta Türkiye’de çıkarılan karışıklıkların ana
sebeplerinden birisi budur. Diğer önemli sebep de oralardaki
ekonomik kaynaklara sahip olmaktır.
Ortadoğu ülkelerinde de önce mikserler kullanılmıştır.
Ermeni örgütü ASALA bir şekilde bitirildiğinde de bir başka mikser
PKK kurdurulmuş ve uzun yıllar beslenip büyütülmüş hatta,
siyasal olarak TBMM’ne de sokulmuştur.
PKK ve siyasal kolu sanki Kürtlerin haklarını savunuyormuş gibi
görünerek bazı Kürt vatandaşlarımızın bilgisizliğinden de yararlanıp
onları yanına çekmeye çalışmış ve çalışmaktadır.
Büyük ülkelerin bile bir araya gelerek daha büyük olmaya çalıştıkları
şu devirde; PKK ve siyasal temsilcisi HDP’nin bölme ve bölünme hevesleri;
kişisel çıkar düşüncesinden başka bir şey değildir.
Durumu, aklı başında olan herkes birkaç dakikalık düşünmeyle bunu kavrar.
Dolayısıyla bu mikserler hakkında asla olumlu düşünemez.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder