3 Ağustos 2014 Pazar

TÜRK VE MÜSLÜMAN KİMLİĞİTÜRK VE MÜSLÜMAN KİMLİĞİ
Türk Kimliği :
Türk olmak; sadece nüfus belgesinde T.C. yazan
kişi Türk değildir.
Türk olmak; bunu yüreğinde, beyninde hissetmektir.
Türk olmak; Türk örf ve geleneklerini, Türk kültürünü
yaşamak ve yaşatmaktır.
Türk olmak; mert ve cesur olmaktır.
Türk olmak; vaadinde durmak, sözünden dönmemek,
hiç kimseyi aldatmamak, kandırmamaktır.
Türk olmak; yalandan, dolandan, hırsızlıktan, arsızlıktan
uzak, dürüst ve dosdoğru olmaktır.
Türk olmak; vatanını, milletini, bayrağını, atasını sevmektir.
Türk olmak; küçüklerine sevgide, büyüklerine saygıda
kusur etmemektir.
Türklükle hiç ilgisi olmayanlar (başta pek çok Ermeni  
ve Yahudi), Türk adlarını almışlar ve sözde Türk geçinir
olmuşlardır. Türk adı almakla da, asla Türk olunamaz.
Özetle Türk olmak; tam bir Türk olarak yaşamaktır.
*
Müslüman Kimliği :
Müslüman olmak; sevgiyle yola çıkmak, tüm insanlara,
hayvanlara, diğer canlılara, özetle her yaratılana
sevgiyle bakmaktır.
Müslüman olmak; Allah’ın emirlerine ve Hz.Muhammed’in
hadislerine uygun hareket etmektir.
Müslüman olmak; son derece dürüst ve güvenilir olmaktır.
Müslüman olmak; asla yalan söylememek, hiçbir zaman
doğruluktan ayrılmamaktır.  
Müslüman olmak; “İnsan, insanın kardeşidir” ilkesine
bağlı olmaktır.
Müslüman olmak; insana ya da her hangi yaratılana, eza, cefa
etmemektir.
Müslüman olmak; Allah’ı anarak, bir başka Müslüman’ı ya da
insanı katletmemektir.
Sözde “Ben Müslüman’ım” demekle de Müslüman olunmaz.
Müslümanların çok kullandığı Recep, Şaban, Ramazan,
Ali, Muhammed, Hasan, Hüseyin, Ahmet vb… adlarıyla
anılmakla da kimse Müslüman olamaz.
Özetle Müslüman olmak; insanlığı, insanca yaşamaktır.
İsmail KARA