20 Ekim 2013 Pazar

KÜRESEL GÜÇLER VE OYUNLARI

Küresel güçler ve oyunları

Bugün dünyanın geri kalmış ülkelerinin geleceği;
globalleşme ve küreselleşme kavramlarına dayalı
yabancı ve güçlü batı sermayesine
kurban edilmektedir.
Buna vize vermeyen ülkelere ise
şiddet ve cebir uygulanmaktadır.
Dünyada medeniyetin gelişmişliği;
asla ileri teknoloji ve güçlü sermaye ile ifade edilemez.
Aksine insanların refah ve huzurunu
sağlamaya yönelik, insani değerlerin
doruk noktalarına çıkarılmasıyla ölçülür.
İnsanların huzuruna zarar veren her davranış,
savaşlar, cinayetler; ilkelliğin, medeniyetsizliğin
en belirgin ölçüleridir.
Kapitalistler ve emperyalistler
amaçlarına ulaşabilmek için ayrıca
birilerinin ceplerini şişirmek, kimilerinin beyinlerini
yıkayarak kör ve sağır düşürmek,
duygusuz hale getirmek,
başka bir deyişle robotlaştırmak (mankurtlaştırmak)
çabalarındadırlar. Çünkü onların engel çıkarmayacak
zayıf kapılara gereksinimleri vardır.
Toplumların önemli manevi değerlerini, kültürel
miraslarını, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağlarını,
onların daima önde gelen ve bir çatı altında tutmada
rol oynayan ata, vatan, bayrak gibi kutsal saydıkları
varlıklarını gözden düşürerek, indirgeyerek
güçlerini zayıflatma girişimlerini
sezdirmeden yürütme gayretindedirler.
Buna sinsi düşmanlık, soğuk savaş da denilebilir.
Biz, her zaman ülkemizdeki ve dünyadaki tüm insanların
savaşa, kavgaya, kin ve nefrete bulaştırılmadan
gerçek hak ve hukukun, adaletin şemsiyesi altında,
huzur, güven ve özgürlük içinde, birbirlerine sevgi ve
saygı duyarak, her türlü sefaletten ve her türlü rezaletten
uzak bir şekilde yaşamasını istiyoruz.
Bu istek, inanıyoruz ki yüksek insanlık onuruna yakışan
doğrultudadır ve hem de günümüz medeniyetinin asıl
gereklerindendir.
Bugün dünyada silâhlanma ve savaş için harcanan paralar,
yoksulluğun giderilmesine yönlendirilse; en geri kalmış
ülkelerde dahi hiçbir çocuk, hiçbir insan açlıktan
ölmeyecektir. Sefalet ve rezalet içinde yaşayan tek kişi
kalmayacaktır.
Sözlerimi A.Einstein’in şu sözü ile bitirmek istiyorum;
“Dünyada tek bir çocuk dahi mutsuz olduğu sürece,
büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur”.

İsmail KARA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder