14 Haziran 2012 Perşembe

kolay değil!....

LİDERLİK 
KOLAY 
DEĞİLDİR!...

İsmail KARA
Liderlik, kolay bir şey değildir. Alışkanlık olsa gerek, bazı kuruluşların, özellikle de siyasal partilerin başkanlarına hemen bu sıfatı yapıştıranlar oluyor; “Lider”…
Oysa ki liderlik; bir kurum ya da kuruluşun en başında olmak değildir.
Bulunduğu kuruluşta farklılaşan, yaptıklarıyla, örnek davranışlarıyla öne çıkan ve arkasından diğer insanları da çekebilen insandır lider…
Liderlik; öncelikle insanları iyi anlamak, onları dinlemek, sorunları ve beklentileriyle ilgilenmek ve bunlara çözüm üretecek kapasitede olunduğunu göstermek, ispatlamaktır.
İyi bir lider, insanları yönlendirmekle birlikte, her yönüyle onlara örnek olmalıdır.
Bir yazar da liderliği şöyle betimlemiş; “Liderlik; insanları peşinden götürebilme ve onlardan istediği şeyleri kendi istekleri ve işbirliği ile yaptırabilme sanatıdır.
Kişileri sınıflandırma, özendirme, esin verme ve amaç-hedef belirleme yeteneği ve becerisidir.
Kısacası lider başkalarını etkileyebilen, nereye, nasıl gidileceğini gösteren, hedef ve misyon koyan bir kişidir”. (Erdal Erdoğdu)
Liderlik, güç ve aklın birleşimiyle oluşturulur.
Liderlikte güven, adım adım kazanılır. Fakat bir kez zedelendiğinde o güven duvarı birden çöküp, yerle bir olabilir.
Zayıf liderler saygı beklerken, güçlü liderler saygıyı kazanırlar.
Başarılı liderler; doğru zamanda, doğru amaçla, doğru hareketi yaparlar.Yalan yanlış bilgiler vermesi ve bunların ortaya çıkması ise bir lider için güç kaybıdır.
*
İyi bir liderde olması gereken özellikler;
1.İyi bir lider, özgüven sahibidir.Yeniliklere daima açık olan bir değişim mühendisidir.
2.Tutarlı bir kişilikle vizyon ve misyon oluşturur.
3.Alçak gönüllü ve samimidir.
4.Canlı ve yaratıcı bir zekâya sahiptir, çok çalışkandır. Hedefe ve amaca iyi odaklanır.
5.Sağduyu sahibidir. İnsanlarla iyi iletişim kurar. Karşısındakileri iyi dinler.
   Herkese değer verir ve davranışlarıyla örnektir.
6.Akıllı elemanlarla çalışır. Başarılarında onları ödüllendirir.
7.Strateji bilincine ve öngörü yeteneğine sahiptir.Gelişmeyi teşvik ve motive edici bir hava yaratır.
8.Entellektüel ve sorgulayıcıdır. Hatalardan daima ders çıkarır ve hata yapmaz.
9.Karizmaya sahiptir. Söz ve davranışları uyum içindedir. Dirayetlidir.
10.Lider, bunların yanı sıra “sosyal kalite” sahibi olmalıdır.
*
Not; Bunu biliyor musunuz?
ABD’de Brown Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Arnold Ludwig; geliştirdiği bir metedoloji sonucunda; Atatürk’ün 20.Yüzyılın en büyük siyasî lideri olduğunu ortaya koydu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder